Florissant Projecten

Marktonderzoek

Weet u hoe uw afnemers tegen u, uw bedrijf en uw product aankijken? Wat is uw imago?
Wat is uw positie ten opzichte van uw collega's? Op welke punten zou u volgens uw afnemers
moeten verbeteren om uw afzet uit te kunnen breiden of om een hogere productprijs te kunnen
realiseren?

Marktonderzoek kan antwoord bieden op bovenstaande vragen.

Ook als u (een idee voor) een nieuw product of nieuwe dienst heeft, kan marktonderzoek u meer
inzicht geven in de potentie van uw product of idee. Zowel deskresearch als een opiniepeiling
onder potentiele afnemers en/of eindgebruikers behoren tot de mogelijkheden.
website : alstro webdesign
© Florissant Projecten 2019 | 06-29547762 | info@florissantprojecten.nl